Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Há cảo tôm Jumno 300g

72.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Cá trích ngâm dấm 200g Hải Nam

68.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Sườn bò có xương Canada 500G

215.250 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Gầu bò Canada 500g

162.750 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Cá hồi đông lạnh 300g

126.984 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Bắp bò Úc ĐL 500G

131.250 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Thăn ngoại bò Úc 500g

192.150 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Ba chỉ bò Canada 500g

103.950 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Dẻ sườn bò 500g

175.875 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Bắp lõi rùa bò Mỹ

194.250 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Thăn cổ bò Úc ĐL

147.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Ba chỉ heo đông lạnh 500g

67.725 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Ba chỉ bò – Shoort Plate

131.250 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Khoai Tây Đông Lạnh (10*10)mm 300g

31.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Khoai Tây Đông Lạnh (10*10)mm 450g

44.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Lõi Nạc Vai 500gr

225.000 
-15%

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Lõi Nạc Vai 500gr (Steak)

191.250 
-10%

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Bò Viên 500gr

121.500 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Tôm cắt nhỏ ăn liền 100g

35.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Xíu mại tôm 300gr

72.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Mix Dimsum 5 món 300gr

73.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Tôm Oxy hấp ăn liền (C-PD head mead) 200gr

112.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Há cảo tôm thịt 300gr

61.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Há cảo tôm mini 300gr

69.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Tôm sushi ăn liền

77.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Há cảo sò điệp 300g

70.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Há cảo tôm hẹ 300gr

69.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Tôm cuộn khoai tây Hải Nam 300gr

115.000 

Thực Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

Bánh khoai tây nhân hải sản 600gr

97.000 

Hiển thị tất cả 42 kết quả