Thủy - Hải Sản

Tôm khô 100g

198.000 

Thủy - Hải Sản

Mực ống NCLS 10-12

190.000 

Thủy - Hải Sản

Cá dứa 1 nắng Origin

470.000 

Thủy - Hải Sản

Cá hanh một nắng Origin

410.000 

Thủy - Hải Sản

Mực nang trái thông 250g

132.000 

Thủy - Hải Sản

Tôm hấp EBS 200g

58.000 

Thủy - Hải Sản

Tôm hấp 31-40 200g

110.000 

Thủy - Hải Sản

Mực ống NCLS 15-20

265.000 

Thủy - Hải Sản

Mực ống NCLS 6-8

150.000 

Thủy - Hải Sản

Cá basa một nắng Origin

260.000 

Thủy - Hải Sản

Cá saba Nauy

140.000 

Hiển thị tất cả 27 kết quả