Thủy - Hải Sản

Tôm khô 100g

198.000 

Thủy - Hải Sản

Mực nang trái thông 250g

132.000 

Thủy - Hải Sản

Cá saba Nauy

140.000 

Thủy - Hải Sản

Sò Điệp nguyên vỏ

178.500 
-15%

Thủy - Hải Sản

Cá dứa 1 nắng Origin

399.500 

Thủy - Hải Sản

Tôm hấp 71-90 200g

90.000 
-15%

Thủy - Hải Sản

Cá hanh một nắng Origin

348.500 

Thủy - Hải Sản

Tôm hấp EBS 200g

58.000 
-15%
106.250 

Thủy - Hải Sản

Tôm hấp 31-40 200g

110.000 

Thủy - Hải Sản

Mực ống NCLS 15-20

265.000 

Thủy - Hải Sản

Mực ống NCLS 6-8

150.000 

Hiển thị tất cả 17 kết quả